4. konferenčné fórum

 

POSÚVAME hranice verejného obstarávania k JEDNODUCHOSTI

23.10.2018

Hotel Saffron  

Príjemné prostredie hotelového kongresového centra je nám k dsipozícii počas celej akcie 

Hotel nájdete na adrese:
Radlinského 27, 811 07 Bratislava

Cieľ konferencie

podnietiť diskusiu ohľadne schválených zmien.

Cieľ konferencie

predstaviť Veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. zo strany tvorcov novely

hlavné krédo

zjednodušenie, zrýchlenie, profesionalizácia a transparentnosť procesov verejného obstarávania.

Venovať sa budeme problematickým či nejasným otázkam,
ktoré obstarávateľom aj dodávateľom komplikujú celý proces zadávania verejnej zákazky.
Je veľa ďalších otázok, ktoré nám priniesla prax.

Preberieme

Prečo verejní obstarávatelia zatiaľ nereflektujú na sociálne, environmentálne a inovatívne prvky  verejného obstarávania?

Preberieme

Ako sme si poradili s plnou elektronizáciou?

PROGRAM

program

Známe mená v oblasti verejného obstarávania.
Nepremeškajte ich príspevky !

Panel č.1

JUDr. Róbert Majchrák
Úrad pre verejné obstarávanie
Jaroslav Kračún
Európska komisia
Ing. Nataša Štefániková
Najvyšší kontrolný úrad SR
Ing. Boris Gregor
Protimonopolný úrad
Ing. Pavol Kováčik
Zväz stavebných podnikateľov

panel č.2

Ing. Martin Hoffmann
Úrad pre verejné obstarávanie
Ing. Dáša Paláková
Ministerstvo vnútra SR
Jaroslav Kračún
Európska komisia
Ing. Miroslava Packová,PhD.
INNOVIS, s.r.o.
JUDr. Peter Kubovič
Mestský úrad v Trnave

panel č.3

Ing. Boris Rybár
ANASOFT APR, s.r.o.
JUDr. Martin Boržík, LL.M
SmartinG, s.r.o. a Tender One, s.r.o
Ing. Zuzana Bučeková
Svet zdravia, a.s.
Ing. Valéria Kamenská
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Mgr. Erika Keresztesová
Premier Consulting EU, s.r.o.

PARTNERI

Partneri

Podujatie sa koná pod záštitou
ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Výhradný partner

Generálny partner

Mediálni partneri

Mediálni partner

Coffe break partneri

DYNAMICKÁ CENA

cena

s blížiacim dátumom cena stúpa

Ceny sú bez DPH a platia pre zaplatené objednávky do uvedených termínov!

ÚČASTNÍCI

Mgr.  Juraj Bugala

Mgr. Juraj Bugala

podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie

Ing.  Dáša Paláková

Ing. Dáša Paláková

riaditeľka odboru verejného obstarávania Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ing. Boris Gregor

Ing. Boris Gregor

podpredseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

JUDr. Martin Boržík LL.M.

JUDr. Martin Boržík LL.M.

vlastník a výkonný riaditeľ SmartinG, s.r.o. a Tender One, s.r.o.

Ing. Nataša Štefániková

Ing. Nataša Štefániková

Najvyšší kontrolný úrad SR odbor strategických činností

JUDr. Róbert Majchrák

JUDr. Róbert Majchrák

Úrad pre verejné obstarávanie odbor legislatívno - právny

Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA.

Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA.

prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Ing. Zuzana Bučeková

Ing. Zuzana Bučeková

manažér verejného obstarávania Svet zdravia, a.s.

Ing. Martin Hoffmann

Ing. Martin Hoffmann

vedúci oddelenia EVO Odbor IKT a EVO

Jaroslav Kračún

Jaroslav Kračún

zástupca Európskej komisie

Ing. Valéria Kamenská

Ing. Valéria Kamenská

manažér kontroly verejného obstarávania Slovenská inovačná a energetická agentúra

Ing. Boris Rybár

Ing. Boris Rybár

riaditeľ oddelenia EKS ANASOFT APR, s.r.o.

Ing. Miroslava Packová, PhD.

Ing. Miroslava Packová, PhD.

konzultant a lektor spločnosti INNOVIS s.r.o.

JUDr. Peter Kubovič

JUDr. Peter Kubovič

vedúci útvaru verejného obstarávania Mestský úrad v Trnave

Mgr. Erika Keresztesová

Mgr. Erika Keresztesová

výkonná riaditeľka Premier Consulting EU, s.r.o.

INFORMÁCIE

Prieskum k verejnému obstarávaniu​

Prieskum je realizovaný spoločnosťou OTIDEA a nadväzuje na tradíciu prieskumov založenú predchádzajúce roky v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV v Bratislave.
Naše prieskumy si kladú za cieľ tlmočiť a prezentovať Vaše názory politikom, odborníkom a verejnosti, preto výsledky prieskumu predstavíme na konferenčnom fóre a našom webe.

ZÚČASTNITE SA PRIESKUMU LEN RAZ​

FOTOGRAFIE A TLAČOVÉ SPRÁVY