3. konferenčné fórum

50 odtieňov verejného obstarávania“ alebo Čo priniesla PRAX

 

 

26.10.2017

Hotel Saffron 

Príjemné prostredie hotelového kongresového centra je nám k dispozícii počas celej akcie

Hotel nájdete na adrese:
Radlinského 27, 811 07 Bratislava

 

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je podnietiť diskusiu z pohľadu viac ako ročných skúseností so zákonom č. 343/2015 Z.z. v praxi.

Cieľ konferencie

Venovať sa problematickým či nejasným otázkam, ktoré obstarávateľom aj dodávateľom komplikujú celý proces zadávania verejnej zákazky.  Je mnoho otázok, ktoré nám priniesla prax a ktoré nikto zo strany zákonodarcov, obstarávateľov, dodávateľov ani odbornej verejnosti nemohol predvídať na začiatku účinnosti novej legislatívy, ktoré by sme v rámci fóra chceli nielen otvoriť a diskutovať nad nimi, ale nájsť aj praktické riešenie tejto zložitej problematiky.

Hlavná téma

Ako sa verejní obstarávatelia a dodávatelia vysporiadali s novým zákonom v praxi? Aké sú najpálčivejšie problémy z praxe a aké sú skúsenosti zástupcov z rôznych sektorov?

Ako sa vysporiadať i s ďalšou novinkou – Register partnerov verejného sektora. Má tento nový byrokraticky náročný proces prínos pre zvýšenie transparentnosti a férovosti v nakladaní s verejnými financiami?

Preberieme

Prešiel rok od zavedenia nového zákona o verejnom obstarávaní do praxe. Rok a máme tu opäť obdobie, kedy sa pripravujú ďalšie významné zmeny – novely zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Čo nás teda čaká? Bude ďalšia „veľká novela“ prínosom pre verejných obstarávateľov?

Preberieme

Pred rokom sme sa pýtali, ako je Slovensko pripravené na plnú elektronizáciu procesu verejného obstarávania… Stihli sme to?

PROGRAM

program

Známe mená v oblasti verejného obstarávania.
Nepremeškajte ich príspevky !

Panel č.1

KAM kráčaš zákon o verejnom obstarávaní?

Mgr. Peter Antal,
poslanec NR SR, primátor mesta Žiar nad Hronom
Mgr. Tomáš Lepieš
Úrad pre verejné obstarávanie
Ing. Martin Lamanec
Úrad pre verejné obstarávanie
Ing. Jana Gocká
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Mgr. Martin Garaj,PhD., Dopravný podnik Bratislava, a.s.

panel č.2

Postapokalyptická budúcnosť alebo elektronizácia verejného obstarávania

Ing. Dáša Paláková
Ministerstvo vnútra SR
Ing. Martina Gromová
Úrad pre verejné obstarávanie
Michal Ohrablo
ANASOFT APR., spol. s r.o.
Jan Jedlička
NAR Marketing

panel č.3

Ing. Boris Rybár
ANASOFT APR, s.r.o.
JUDr. Martin Boržík, LL.M
SmartinG, s.r.o. a Tender One, s.r.o
Ing. Zuzana Bučeková
Svet zdravia, a.s.
Ing. Valéria Kamenská
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Mgr. Erika Keresztesová
Premier Consulting EU, s.r.o.

PARTNERI

Partneri

Podujatie sa koná pod záštitou 
ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Generálny partner

partneri

Mediálni partner

DYNAMICKÁ CENA

cena

s blížiacim dátumom cena stúpa

ÚČASTNÍCI

INFORMÁCIE

Prieskum k verejnému obstarávaniu​

Prieskum je realizovaný spoločnosťou OTIDEA a nadväzuje na tradíciu prieskumov založenú predchádzajúce roky v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV v Bratislave.
Naše prieskumy si kladú za cieľ tlmočiť a prezentovať Vaše názory politikom, odborníkom a verejnosti, preto výsledky prieskumu predstavíme na konferenčnom fóre a našom webe.

ZÚČASTNITE SA PRIESKUMU LEN RAZ​

FOTOGRAFIE A TLAČOVÉ SPRÁVY