21.04.2016

2. konferenčné fórum

Zákon je mŕtvy! Nech žije zákon!  

 

21.04.2016

Hotel Saffron 

Konferencia OTIDEA sa každoročne venuje aktuálnym témam v oblasti verejného obstarávania

Príjemné prostredie hotelového kongresového centra je nám k dispozícii počas celej akcie

Hotel nájdete na adrese:
Radlinského 27, 811 07 Bratislava

 

Cieľ konferencie

Rok 2016 je pre verejné zákazky prelomovým rokom. Od 18. apríla 2016 je účinný nový zákon o verejnom obstarávaní, aké sú prvé praktické skúsenosti so zákonom č. 343/2015 Z.z.?

Cieľ konferencie

  • Bude verejné obstarávanie rýchlejšie, jednoduchšie, transparentnejšie?

  • Prispeje nový zákon k otvorenejšiemu a efektívnejšiemu nakladaniu s verejnými prostriedkami?

Hlavná téma

Zákon je mŕtvy! Nech žije zákon!

Preberieme

  • Zjednotí sa úloha a prax kontrolných orgánov?

  • Prinesie reálne väčšie zapojenie sa do verejného obstarávania malým a stredným podnikateľom?

  • Bude život s novým zákonom jednoduchší?

Preberieme

Pred rokom sme sa pýtali, ako je Slovensko pripravené na plnú elektronizáciu procesu verejného obstarávania… Stihli sme to?

PROGRAM

program

Známe mená v oblasti verejného obstarávania.
Nepremeškajte ich príspevky !

PANEL Č.1

Nový zákon o verejnom obstarávaní ako príležitosť zapojenia malých a stredných podnikateľov do verejných zákaziek.

Zita Táborská
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Zuzana Horváthová
vedúca odboru metodiky, Úrad pre verejné obstarávanie
Jaroslav Kračún
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh a služby, Útvar pre formuláciu a práva o verejnom obstarávaní
Ján Kapec
advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners, zameriava sa na verejné obstarávanie

Program

08:30 – 9:00
Registrácia účastníkov

09:20 – 9:20
Príhovor
Zita Táborská
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie

09:20 – 10:45 
Prvý panel

10:45 – 11:15
Občerstvenie

11:15 – 12:50
Druhý panel

08:30 – 9:00
Záverečné slovo

panel č.2

Nový zákon o verejnom obstarávaní ako príležitosť zapojenia malých a stredných podnikateľov do verejných zákaziek.

Zita Táborská
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Róbert Majchrák
riaditeľ odboru legislatívno-právneho, Úrad pre verejné obstarávanie
Stanislav Čižmárik
prezident Slovenského živnostenského zväzu
Marcel Minarovič,
dodávateľ, Scania Slovakia, s.r.o.
Dagmar Melotíková
lektorka v oblasti verejného obstarávania.o.

PARTNERI

Partneri

Podujatie sa koná pod záštitou 
ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Generálny partner

partneri

Mediálni partner

DYNAMICKÁ CENA

cena

s blížiacim dátumom cena stúpa

ÚČASTNÍCI

Zita Táborská

Zita Táborská

predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie

Zuzana Horváthová

Zuzana Horváthová

vedúca odboru metodiky, Úrad pre verejné obstarávanie

Jaroslav Kračún

Jaroslav Kračún

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh a služby, Útvar pre formuláciu a práva o verejnom obstarávaní

Ján Kapec

Ján Kapec

advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners, zameriava sa na verejné obstarávanie

Miroslav Beblavý

Miroslav Beblavý

poslanec NR SR

Róbert Majchrák

Róbert Majchrák

riaditeľ odboru legislatívno-právneho, Úrad pre verejné obstarávanie

Stanislav Čižmárik

Stanislav Čižmárik

prezident Slovenského živnostenského zväzu

Marcel Minarovič,

Marcel Minarovič,

dodávateľ, Scania Slovakia, s.r.o.

Dagmar Melotíková

Dagmar Melotíková

lektorka v oblasti verejného obstarávania.o.

FOTOGRAFIE A TLAČOVÉ SPRÁVY