09.06.2016

2. konferenčné fórum

Elektronické nástroje – ktoré prežijú?  

09.06.2016

Hotel Saffron 

Konferencia OTIDEA sa každoročne venuje aktuálnym témam v oblasti verejného obstarávania

Príjemné prostredie hotelového kongresového centra je nám k dispozícii počas celej akcie

Hotel nájdete na adrese:
Radlinského 27, 811 07 Bratislava

 

Konferenčná téma

Rok 2016 je pre verejné zákazky prelomovým rokom. Od 18. apríla 2016 je účinný nový zákon o verejnom obstarávaní, aké sú prvé praktické skúsenosti so zákonom č. 343/2015 Z.z.?

preberieme

  • Čo nás v praxi čaká? Ako bude prebiehať verejné obstarávanie?
  • Je to úplný koniec papierom – koniec „šanónom“?
  • Budeme šifrovať a kódovať dokumenty?

Hlavná téma

ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE – KTORÉ PREŽIJÚ?

Preberieme

  • Ako budú jednotlivé elektronické nástroje a funkcionality prepojené?

  • Bude celková elektronizácia znamenať naozaj zjednodušenie a uľahčenie práce VO?

  • Ktoré elektronické nástroje prežijú a ktoré nie?

Konferenčná téma

Nenechajte si ujsť príležitosť stretnúť sa a diskutovať s odborníkmi z oblasti verejného obstarávania. Rezervujte si miesto už DNES.

PROGRAM

program

Známe mená v oblasti verejného obstarávania.
Nepremeškajte ich príspevky !

Panel č.1

Elektronizácia verejného obstarávania. Slovenská a európska realita z pohľadu zodpovedných inštitúcií a užívateľov.

Danka Bekeová
podpredsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie

Martina Gromová
vedúca oddelenia certifikácie, akreditácie a elektronického verejného obstarávania, ÚVO

Anna Juráková
riaditeľka odboru vestníkov a zoznamov, ÚVO

Lucia Kleštincová
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, útvar G4 – Inovatívne a elektronické obstarávanie

PROGRAM

09:20 – 12:50
Panelová diskusia
moderuje Patrik Herman

09:20 – 10:45
Prvý panel
Elektronizácia verejného obstarávania. Slovenská a európska realita z pohľadu zodpovedných inštitúcií a užívateľov.

10:45 – 11:15
Občerstvenie

11:15 – 12:50
Druhý panel
Aká je budúcnosť elektronických nástrojov vo verejnom obstarávaní? “Štátni” versus “súkromní” prevádzkovatelia elektronických nástrojov.

12:50 – 13:00
Záverečné slovo

panel č.2

Peter Ágh
prezident Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR

Peter Demčák
odbor kartelov, Protimonopolný úrad SR

Milan Muška
výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska

Boris Kordoš
riaditeľ spoločnosti eBIZ Corp. s.r.o., elektronické obstarávanie a elektronické aukcie

PARTNERI

Partneri

Podujatie sa koná pod záštitou 
ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Generálny partner

partneri

Coffee Break Partner

mediálni partneri

DYNAMICKÁ CENA

cena

s blížiacim dátumom cena stúpa

ÚČASTNÍCI

Danka Bekeová

Danka Bekeová

podpredsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie

Martina Gromová

Martina Gromová

vedúca oddelenia certifikácie, akreditácie a elektronického verejného obstarávania, ÚVO

Anna Juráková

Anna Juráková

riaditeľka odboru vestníkov a zoznamov, ÚVO

Lucia Kleštincová

Lucia Kleštincová

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, útvar G4 – Inovatívne a elektronické obstarávanie

Peter Ágh

Peter Ágh

prezident Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR

Peter Demčák

Peter Demčák

odbor kartelov, Protimonopolný úrad SR

Milan Muška

Milan Muška

výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska

Boris Kordoš

Boris Kordoš

riaditeľ spoločnosti eBIZ Corp. s.r.o., elektronické obstarávanie a elektronické aukcie

FOTOGRAFIE A TLAČOVÉ SPRÁVY