16.04.2015

1. konferenčné fórum

“TAJE elektronických nástrojov kontra REALITA”

 

 

16.04.2015

Hotel Saffron 

Konferencia OTIDEA sa každoročne venuje aktuálnym témam v oblasti verejného obstarávania

Príjemné prostredie hotelového kongresového centra je nám k dispozícii počas celej akcie

Hotel nájdete na adrese:
Radlinského 27, 811 07 Bratislava

 

Konferenčná téma

budúcnosť elektornických nástrojov

 

preberieme

čo nám môže priniesť elektronizácia verejného obstarávania.

Hlavná téma

TAJE elektronických nástrojov kontra REALITA

Preberieme

sme na to na Slovensku pripravení

Konferenčná téma

verejné obstarávanie, elektronizácia

PROGRAM

program

známe mená v oblasti verejného obstarávania.
Nepremeškajte ich príspevky !

PROGRAM

08:30 – 09:00
Registrácia účastníkov

***

09:00 – 10:40
Otvorenie konferencie a úvodné slovo
Monika Svinčáková – manažérka vzdelávania OTIDEA s.r.o.

Elektronický kontraktačný systém
Tatiana Behrová – poradkyňa MV SR pre verejné obstarávanie

Systém EVO – cesta k úspechu
Martina Gromová – vedúca oddelenia certifikácie, akreditácie a elektronického verejného obstarávania ÚVO

Predstavenie funkcionalít IS ÚVO, prínosy pre používateľa
Anna Juráková, – riaditeľka odboru vestníka a zoznamov ÚVO

Zavádění e-tržišť v České republice
Jiří Svoboda – riaditeľ Odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Elektronická tržiště veřejné správy v praxi českých zadavatelů
Lucie Žilková – právnik spoločnosti OTIDEA a.s.

Prvé skúsenosti z používania elektronického trhoviska a reakcie účastníkov školení
Helena Polónyi – lektorka pre Elektronické trhovisko

***

10:40 – 11:15
Občerstvenie

***

11:15 – 12:45
Prvé skúsenosti s EKS (elektronický kontraktačný systém) na ÚPSVaR

Vladimír Pokojný, riaditeľ odboru verejného obstarávania Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

Elektronické aukcie pri stavebných zákazkách

Boris Kordoš – eBIZ Corp s.r.o.

EKS (elektronický kontraktačný systém) v praxi na MVDRR SR

Vasil Vodzinský, – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Elektronická tržište v České republice

David Horký, – QCM, s.r.o

eAukční zajímavosti posledních měsíců

Kristina Kaplanová – NAR marketing

Formálne postačujúce versus odborné výberové konania

Ľuboš Babarík – WELL management, s.r.o.

***

12:45 – 13:30
Panelová diskusia
Otvorená diskusia pozvaných hostí a všetkých účastníkov

PARTNERI

Partneri

Podujatie sa koná pod záštitou
ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

partneri konferencie

mediálni partneri

DYNAMICKÁ CENA

cena

s blížiacim dátumom cena stúpa

ÚČASTNÍCI

Tatiana Behrová

Tatiana Behrová

poradkyňa MV SR pre verejné obstarávanie

Martina Gromová

Martina Gromová

„ vedúca oddelenia certifikácie, akreditácie a elektronického verejného obstarávania ÚVO

Anna Juráková

Anna Juráková

riaditeľka odboru vestníka a zoznamov ÚVO

Jiří Svoboda

Jiří Svoboda

riaditeľ Odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Lucie Žilková

Lucie Žilková

právnik spoločnosti OTIDEA a.s.

Helena Polónyi

Helena Polónyi

lektorka pre Elektronické trhovisko

Vladimír Pokojný

Vladimír Pokojný

riaditeľ odboru verejného obstarávania Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

Boris Kordoš

Boris Kordoš

eBIZ Corp. s.r.o.,

Vasil Vodzinský

Vasil Vodzinský

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

David Horký

David Horký

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Kristina Kaplanová

Kristina Kaplanová

NAR marketing

Ľuboš Babarík

Ľuboš Babarík

WELL management, s.r.o.

FOTOGRAFIE A TLAČOVÉ SPRÁVY