NÁRODNÉ FÓRUM DODÁVATEĽOV 2020

 

1. KONFERENCIA SVOJHO DRUHU,

ktorá nezabúda na dôležitého partnera vo verejnom obstarávaní – dodávateľov

20.10.2020

NH Gate One Hotel  

Príjemné prostredie hotelového kongresového centra je Vám k dsipozícii počas celej akcie 

Hotel nájdete na adrese:
Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

Cieľ konferencie

možnosti zapojenia dodávateľov do procesov tvorby predmetu zákazky

Cieľ konferencie

možnosti obrany voči nekalým praktikám zo strany verejných obstarávateľov ako aj na znalosti potrebné pre prípravu nepriestrelnej ponuky.

hlavné krédo

      dôležitosť partnera vo verejnom obstarávaní – dodávateľov

Preberieme

Obchodné príležitosti vo verejnom obstarávaní – ako a kde vyhľadávať zákazky

Preberieme

Ako zadávať ponuku v elektronických systémoch?

PROGRAM

program

Známe mená v oblasti verejného obstarávania.
Nepremeškajte ich príspevky !

Hlavný panel

 • Neférové praktiky verejných obstarávateľov – ako ich odhaľovať a ako sa s nimi vysporiadať 
 • Ako sa brániť ak boli dotknuté vaše práva 
 • Pripravovaná novela zákona a jej vplyv na hospodárske subjekty 
 • Najčastejšie chyby, za ktoré sa vylučuje alebo na čo nezabudnúť 
 • Ako využiť zákon na podporu predaja svojich produktov

Paralelná sekcia Teória v praxi

 • Obchodné príležitosti vo verejnom obstarávaní – ako a kde vyhľadávať zákazky

 • Ako zadávať ponuku v elektronických systémoch?

 • Práva a povinnosti dodávateľov – časť Vysvetľovanie

 • Práva a povinnosti dodávateľov – časť Revízne postupy

 • Obchodné príležitosti vo verejnom obstarávaní – ako a kde vyhľadávať zákazky

 • Ako zadávať ponuku v elektronických systémoch?

 • Práva a povinnosti dodávateľov – časť Vysvetľovanie

 • Práva a povinnosti dodávateľov – časť Revízne postupy

PARTNERI

Partneri

DYNAMICKÁ CENA

cena

Vyberte si typ vstupného podľa Vašich preferencií. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

HOSTIA

JUDr. Peter Kubovič

JUDr. Peter Kubovič

eduveo

Pôsobí ako lektor a konzultant v oblasti verejného obstarávania a venuje sa aj publikačnej činnosti. V minulosti pracoval na ÚVO a bol vedúcim útvaru verejného obstarávania na MÚ v Trnave. Je jedným zo spoluautorov zákona č. 343/2015 Z. z.
JUDr. Róbert Majchrák

JUDr. Róbert Majchrák

Úrad pre verejné obstarávanie, legislatívno právny odbor

Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie od roku 2006. Za toto obdobie sa zaoberal širokospektrálnou agendou, ako aj koncipovaním legislatívy vo verejnom obstarávaní, zastupovaním úradu v súdnych sporoch, výkonom dohľadu nad verejným obstarávaním a lektorskými aktivitami.
JUDr. Martin Boržík LL.M.

JUDr. Martin Boržík LL.M.

spoluvydavateľ odborného časopisu VO v kocke

Viac než 15 ročné skúsenosti zúročené ako kontrolór ÚVO, jeden z najväčších slovenských uchádzačov a nakoniec ako poradca pre ústredné orgány štátnej správy a ich organizácie, ako aj pre rôznych dodávateľov. Od 2017 s kolegami vedie časopis Verejné obstarávania v kocke. Špecialista na revízne postupy.

Mgr. Michal Garaj

Mgr. Michal Garaj

Hlavné mesto SR Bratislava

Vedie oddelenie verejného obstarávania v Hlavnom meste SR Bratislave. Pôsobil aj na rôznych pozíciách na Úrade pre verejné obstarávanie. O verejnom obstarávaní píše, prednáša, premýšľa a baví ho na ňom viac jeho ekonomická stránka, ako tá právna. S kolegami sa preto snažia obstarávať nielen v súlade so zákonom, ale aj rozumne.
Beáta Cuninková

Beáta Cuninková

Unique Medical, s.r.o.

Aktuálne pôsobí v spoločnosti Unique Medical na pozícii referentka pre verejné obstarávanie. V oblasti zdravotníctva sa pohybuje už viac ako 10 rokov. Takmer celú svoju pracovnú kariéru sa venuje verejnému obstarávaniu na strane dodávateľa.
Ing. Miroslava Packová, PhD.

Ing. Miroslava Packová, PhD.

eduveo

Špecializuje sa na komplexnú analýzu vnútropodnikových procesov. Svoje skúsenosti nadobudla aj v oblasti firemného nákupu, z ktorého sa snaží preberať viaceré inšpiratívne prístupy a aplikovať ich v podmienkach verejného obstarávania.
Mgr. Branislav Hudec

Mgr. Branislav Hudec

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Pôsobí na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu Centrálny koordinačný orgán. Má 14-ročné skúsenosti v oblasti verejného obstarávania, vrátane pôsobenia na ÚVO a MFSR.
JUDr. Adriana Khandlová

JUDr. Adriana Khandlová

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Pracuje v oblasti tvorby metodiky obstarávania, riadi a zodpovedá za oblasť obstarávania. Má skúsenosti s tvorbou legislatívy v oblasti verejného obstarávania ako aj s jej praktickou aplikáciou pri zadávaní zákaziek, či už v postavení verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. V súčasnosti sa venuje najmä firemnému nákupu.
Ing. Pavol Kováčik PhD., MBA

Ing. Pavol Kováčik PhD., MBA

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Má dlhoročné skúsenosti s verejnými obstarávaniami v investičnej výstavbe na strane obstarávateľov aj uchádzačov v SR aj v zahraničí. Od r. 2016 je prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, zameriava sa na inovatívne prístupy, kvalitu a riešenie vleklých problémov verejného obstarávania v stavebníctve.

INFORMÁCIE

1. KONFERENCIA SVOJHO DRUHU

ktorá nezabúda na dôležitého partnera vo verejnom obstarávaní – dodávateľov. V rámci ročníka 2020 sa zameriame na možnosti zapojenia dodávateľov do procesov tvorby predmetu zákazky, možnosti obrany voči nekalým praktikám zo strany verejných obstarávateľov ako aj na znalosti potrebné pre prípravu nepriestrelnej ponuky.